Proces windykacji z udziałem komornika: krok po kroku

Komornik jest osobą, która odgrywa ważną rolę w procesie egzekucji komorniczej. Jego celem jest egzekwowanie należności pieniężnych lub innych świadczeń na bazie tytułu wykonawczego. Tytułem tym może być np.

wyrok sądowy, nakaz zapłaty czy akt notarialny. Komornik ma prawo przeprowadzać egzekucję na majątku dłużnika, co może obejmować zajęcie ruchomości, nieruchomości, środków uzbieranych na rachunkach bankowych czy wynagrodzenia.

Proces egzekucji komorniczej rozpoczyna się od złożenia wniosku przez wierzyciela do właściwego sądu albo komornika. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego komornik ma prawo podjąć wszelkie działania mające na celu odzyskanie długu. Może wystawić nakaz zapłaty, a w sytuacji niewystarczającego majątku dłużnika, przystąpić do egzekucji.

Komornik może dokonywać zajęć wynagrodzenia dłużnika, co znaczy potrącenie części uposażeń na spłatę długu. Innym sposobem egzekucji jest zajęcie rachunków bankowych dłużnika, co umożliwia pobranie środków wprost z konta. W dodatku, komornik może także zająć i zlicytować mienie ruchome lub nieruchome dłużnika w celu spłaty długu.

Warto wspomnieć, że komornik działa na bazie przepisów prawa i musi przestrzegać określonych procedur. Ma obowiązek zachować neutralność i nie może faworyzować ani wierzyciela, ani dłużnika. Egzekucja komornicza może być skomplikowanym procesem dla obu stron, dlatego zaleca się przemyślenie alternatywnych rozwiązań, takich jak ugoda czy negocjacje.

Zobacz: komornik Legionowo.